You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

dr hab.

Dr Antonina Adamowicz-Hummel

Dr Antonina Adamowicz-Hummel pracowała w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia w zakresie rehabilitacji wzroku słabowidzących ukończyła w USA. Inne obszary jej zainteresowań to metodyka nauczania czynności życia codziennego oraz profesjonalizm w rehabilitacji. Dr Hummel współtworzyła Poradnię Rehabilitacji Wzroku Słabowidzących Polskiego Związku Niewidomych, do dziś działającą w Warszawie.

Pozostali wykładowcy

Harmonogram wykładów

Zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczących populacji osób słabowidzących – definicje słabowzroczności, dane demograficzne, najczęściej spotykane przyczyny i następstwa funkcjonalne słabowzroczności, sfery życia najbardziej narażone na zakłócenia z powodu dysfunkcji wzroku, potrzeby rehabilitacyjne tej grupy osób z niepełnosprawnością wzroku. Następstwa funkcjonalne zilustrowane będą przykładami ograniczeń widzenia, jakich doświadczają osoby słabowidzące. Przedstawione będą przykłady zachowań i cech wyglądu, które mogą wskazywać na zaburzenia widzenia. Omówione zostaną założenie, cele i metody rehabilitacji wzroku słabowidzących oraz rodzaje świadczeń w tym zakresie. Wystąpienie zamkną pytania i wyzwania stojące przed słabowidzącymi i rehabilitantami wzroku, którzy w nimi pracują.