You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

dr

Agnieszka Bartecka

Doktor nauk fizycznych, adiunkt w Katedrze Spektroskopii Plazmy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, koordynatorka kierunków. W pracy naukowej bada metodami spektroskopowymi widma atomów lekkich pierwiastków, emitowanych z plazmy łukowej. Doświadczona dydaktyk i popularyzatorka nauki. Pasjami pochlania książki, ceni dobry film i spędzanie czasu w gronie najbliższych.

Pozostali wykładowcy
dr Agnieszka Bartecka

Harmonogram wykładów

Wykład będzie dotyczył natury światła i jego wpływu na proces widzenia, a w szczególności na postrzeganie barw. Będzie mowa o widmie światła, mieszaniu barw, ale także o tzw. „widmie ciemności”, w nawiązaniu do historycznego rozwoju badań nad światłem i cieniem. Zagadnienia związane z optyką falową zostaną przybliżone odbiorcom za pomocą kilku barwnych doświadczeń.