You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lek. wet.

Jowita Zwolska

Nauczyciel akademicki specjalizujący się w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, autorka prac naukowych i doniesień konferencyjnych. Odbyła staże krajowe i zagraniczne. Wiceprezes Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej (EESVO). Organizatorka międzynarodowych konferencji i wykładów z zakresu okulistyki weterynaryjnej.

Pozostali wykładowcy

Harmonogram wykładów

Jak szybki jest postęp i jak widzimy przyszłość leczenia okulistycznego u zwierząt?

Jakie technologie obecnie mamy w zasięgu aby ocenić sprawność wzroku naszych zwierząt oraz w jaki sposób możemy działać w stanach zagrożenia wzroku?

Z jakimi problemami muszą radzić sobie lekarze weterynarii działający w dziedzinie okulistyki?

Na te pytania odpowiemy omawiając najnowsze technologie wykorzystywane w okulistyce weterynaryjnej, zarówno w celach diagnostycznych jak i leczniczych. Opowiemy o dynamicznym postępie nauki i standardów leczenia zwierząt. Skupimy się zarówno na stronach pozytywnych, jak i problemach, które spotykamy w codziennej pracy z pacjentem. Omówiona zostanie metoda badań eksperymentalnych i klinicznych z wykorzystaniem optycznej tomografii koherentnej. Omówimy postępy w leczeniu wybranych chorób gałki ocznej, a także problemy związane z wyrobami medycznymi coraz częściej pojawiających się na rynku okulistycznym.