You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Dr n. med.

Małgorzata Mulak

Specjalistka chorób oczu, adiunktka w Katedrze i Klinice Okulistycznej we Wrocławiu i kierowniczka przyklinicznej Poradni Jaskrowej. Była przewodnicząca Dolnośl. Oddz. Polskiego Tow. Okulistycznego (3 kadencje). Od 2006 roku wykładowczyni na Politechnice Wrocławskiej (Optometria). Jej główne zainteresowania zawodowe to jaskra oraz zespół suchego oka. Pasjonatka podróży, filmu, literatury i dobrej kuchni.

Pozostali wykładowcy

Harmonogram wykładów

Jaskra jest jedną z głównych przyczyn obniżenia ostrości wzroku ( nawet do ślepoty) w krajach wysoko rozwiniętych. Jest to zespół chorób o złożonej, wieloczynnikowej etiologii, których wspólnym mianownikiem jest uszkodzenie nerwu wzrokowego, stąd określenie ”neuropatia jaskrowa”.

W prezentacji zostaną przedstawione różne rodzaje jaskry: jaskra otwartego i zamkniętego kąta, jaskra wrodzona, a także najważniejsze teorie dotyczące etiologii choroby oraz czynniki ryzyka. Omówione będą metody diagnostyczne, z wykorzystaniem badań obrazowych oraz współczesne możliwości terapeutyczne, obejmujące leczenie zachowawcze, laserowe oraz chirurgiczne.