You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

dr hab. inż. Marek Zając

Marek Zając, prof. PWr

Wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej. Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych oraz kilkunastu książek i podręczników. Popularyzator nauki. Współtwórca studiów z zakresu optyki okularowej i optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Prezes Fundacji Wzrok Ubogim zajmującej się zaopatrywaniem w pomoce wzrokowe osób wykluczonych społecznie.

Pozostali wykładowcy

Harmonogram wykładów

Rozumienie czym jest i jak działa wzrok, wiedza o tym skąd biorą się problemy z widzeniem i umiejętność zaradzenia niedoskonałościom widzenia przeszła w ciągu wieków ogromną ewolucję:

  • Od „promieni wzrokowych i „płynu wzrokowego” do poznania przebiegu szlaków wzrokowych i funkcji kory wzrokowej.
  • Od wyobrażeń czym jest oko do precyzyjnego obrazowania wnętrza gałki ocznej.
  • Od antycznych metod „spychania zaćmy” do współczesnej chirurgii oka i wszczepiania sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych.
  • Od intuicji i doświadczenia do nowoczesnej aparatury diagnostycznej.
  • Od „kamieni do czytania” do okularów progresywnych, wieloogniskowych soczewek kontaktowych i chirurgii refrakcyjnej.
  • Od antycznych i średniowiecznych medyków do okulistów, optometrystów, ortoptystów i optyków okularowych.

Co może czekać naszych potomnych w przyszłości?
Czy powstanie sztuczny wzrok?
Komu zawdzięczamy ten postęp?